• (+31) 85 792 0492
  • info@interamb.com

Wissam Feriani: ‘wanneer Nederland speelt zijn we allemaal Oranje’

Internationaal Ambitieus zet zich in voor Nederlandssprekende ondernemers en professionals, ongeacht ras, geloof, seksuele voorkeur en geslacht. Dat is bekend, want dat zeggen we vaker. Hoog tijd dus om het ook een keer te laten zien. Vandaag daarom de eer aan een artikel over Wissam Feriani. Geboren in Marokko in de prachtige historische stad Casablanca, maar nu al 20 jaar woonachtig in Nederland. Deze man heeft een filosofie die bij ons past. ‘Ik ben een enthousiaste bruggenbouwer’ aldus Wissam, de topambassadeur in wording!

Wissam werkt als docent op het ROC van Amsterdam. Een logisch gevolg van zijn achtergrond in Theologie, maar toch vormt dat slechts een deel van zijn persoon. Hij is ook oprichter van de organisatie Islamic Empowerment, waarmee hij de kloof wil dichten tussen de negatieve beeldvorming van met name islamitische jongeren. ‘Jongeren zijn de toekomst. Daar moeten we in investeren’. Wissam doet dat door het accent te leggen op wat we als mens met elkaar gemeen hebben.

Waarom Islamic Empowerment
Wissam is hiermee gestart omdat hij opmerkt dat veel jongeren zich niet gezien of gehoord voelen. ‘We worden niet begrepen. De docent begrijpt mij niet’. Hiermee doelt Wissam op jongeren in het algemeen, maar als hij moet spreken vanuit de beleving van islamitische jongeren is Wissam ook duidelijk. ‘De overwegend blanke docent begrijpt de islamitische jongere niet, waardoor ze niet geholpen kunnen worden met hun eventuele probleem’. De gevolgen zijn o.a. schooluitval, werkloosheid en criminaliteit. Na vele gesprekken te hebben gevoerd besloot Wissam om Islamic Empowerment op te starten. Hij wil hiermee houvast bieden aan zijn doelgroep.

We zijn allemaal Oranje
Het is een kwestie van verschillen overstijgen door datgene wat ons verbindt de boventoon te laten voeren, aldus Wissam. Sport zorgt voor verbroedering. Wanneer Oranje speelt zijn we eensgezind en allemaal voor Nederland. ‘Tenzij we tegen Turkije spelen’ vertelt Wissam lachend verwijzend naar de verloren wedstrijd tegen de Turken afgelopen maand.

Gerelateerd: Hoe je succesvol je bedrijf kan laten groeien in 9 landen

Identiteit
Wissam is ook erg van de spiritualiteit en wil daarmee laten zien dat je binnen de Nederlandse maatschappij ook succesvol kunt zijn terwijl je jezelf bent. ‘Je mag je identiteit laten zien zonder dat dit in strijd is met de Nederlandse normen en waarden’. Tegelijkertijd constateert Wissam dat het in Nederland en ook in België nog steeds een maatschappelijk probleem is. Daarnaast wordt volgens Wissam de kloof tussen de moskeen en de jongeren binnen bijv. de Marokkaanse gemeenschap steeds groter. Het gevolg is dat ze juist daarom weglopen. ‘Moslimjongeren hebben weinig kennis over de islam. Ze zijn in Nederland opgegroeid en onwetend. Ze kunnen de Koran of het Arabisch alfabet niet lezen en er zijn mensen die daar misbruik van maken zoals IS’. Er wordt een andere context voorgeschoteld en volgens Wissam heeft Nederland hier ook een rol in.

Gerelateerd: De 10 geboden van Internationaal Ambitieus

3G
Wissam doelt niet op het netwerk, maar op de kernwaarden van Islamic Empowerment: niet Gewaardeerd, niet Gehoord, niet Gezien. ‘Denk bijv. aan islamitische meisjes die voortijdig van huis gaan op zoek naar mensen die wel van ze houden. Dit leidt vaak tot tienermoederschappen’. Een ander probleem is dat het 3G probleem de Marokkaanse jongeren het gevoel kan geven dat ze niet worden omarmd en niet als Nederlander worden gezien. Wissam verklaart dat dit hen pijn doet en dat er daarom een bepaalde haat kan ontstaan.

Haat doet leven
Het roept ook vragen zoals ‘Wie ben ik nou? In Nederland noemt men me een Marokkaan, in Marokko noemt men me een Nederlander’. Volgens Wissam is er daardoor sprake van instabiele persoonlijkheden met alle gevolgen van dien, zoals dat ze hun uitvlucht zoeken in criminaliteit. Dan komt er ook nog eens bij kijken dat er sprake is van vele echtscheidingen tussen Marokkaanse ouders door deze ontwikkelingen.

Actie
Wissam is naast docent ook actief als spreker. Hij geeft graag lezingen over deze problematiek en de universele boodschap die als boodschap dient. Met Islamic Empowerment wil hij kennis en knowhow overdragen om de kloof te dichten en de focus te leggen op alles wat we met elkaar gemeen hebben als mens. Daarmee is Wissam ook Internationaal Ambitieus!

Gerelateerd: Internationaal Ambitieus, want de taal verbindt ons