• (+31) 85 792 0492
  • info@interamb.com

Zestig procent Surinamers wil remigreren

Bron: Mila Bahadoersing

Citaat uit de Surinaamse krant: Zestig procent Surinamers willen remigreren.

Suriname is booming?

Volgens mij kloppen deze berichten niet en of Suriname daar blij mee moet zijn is de volgende vraag, als ik het desbetreffende artikel lees. Zelf merk ik ook dat er een groei is van mensen die naar Suriname wil verhuizen en gonst het in diverse media met " Suriname is hot."

Surinamers zijn over het algemeen al 30-40 jaar of langer in Nederland, hebben zich geworteld in de Nederlandse samenleving, er zijn nieuwe familiebanden ontstaan en een nieuwe generatie is er geboren. Daar komt bij kijken dat de meeste Surinamers het goed doen in Nederland. Dat de ingeburgerde Surinamer nu massaal hun opgebouwde leven in Nederland wil opbreken, huis verkoopt of baan opzegt, zoals in de media wordt beweerd, lijkt mij hoogst onwaarschijnlijk en scheppen deze berichten een verkeerd beeld.

Remigratie

Remigratie zorgt er namelijk ook voor dat de sociaaleconomische verschillen groter worden. Diegene die iets te bieden hebben als ze terug keren, komen ook in een beter positie, terwijl mensen die in Nederland verder niks hebben opgebouwd of gefrustreerd naar Suriname vertrekken alleen maar meer verarmd raken door die terugkeer ervaring. Zij keren terug en zijn hun geld, huis en sociaal leven kwijt. De vraag is of de personen die terug willen keren, omdat zij zich niet kunnen aanpassen aan de Nederlandse regels of waardens, dat wel in Suriname kunnen. 

Lees het boek van Esther Zoetmulder en leer wat nodig is om te emigreren!

Motivatie

Ik denk dat de motivatie van een remigratie belangrijk is, want daar zitten namelijk veel tegenstellingen in. Er is een groep van vooral jonge Surinamers, die iets willen betekenen voor hun land en dat tevens voorbereiden in Nederland met een studie, werkervaring of degelijk plan. Voor deze groep biedt Suriname mogelijkheden en kansen.

Waar ik mij zorgen om maak zijn de mensen die menen de stress in Nederland proberen te ontvluchten zonder een plan of voorbereiding. Suriname kan deze mensen niet de mogelijkheden of de zorg bieden, die ze in Nederland wel kunnen krijgen.

Surinaamse Diaspora bewuster

Waar ik wel in geloof en zie gebeuren, is dat steeds meer Surinaamse Diaspora bewuster wordt van de kansen die Suriname te bieden heeft en vice versa. Daarbij zijn zij bereid om te newerken en opgebouwde netwerken te onderhouden om op deze manier kansen te creëren. 
Tevens is er een groei van Nederlandse bedrijven zoals UPC, KPN en ABN Amro, die hun bedrijfsactiviteiten willen uitbreiden richting Suriname vanwege lagere bedrijfskosten.

Door je in elke hoedanigheid als trotse ambassadeur op te stellen, zorgen wij ervoor dat Suriname in binnen- en buitenland positief op de kaart wordt geplaatst.

Lees het boek van Esther Zoetmulder en leer wat nodig is om te emigreren!